календарне плануванняОснов здоров’я 

 3 клас

№ з/п
Тема уроку
Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини
1
Показники здоров’я і розвитку дитини.
Практична робота №1  «Вимірювання пульсу» *.
Формувати уявлення учнів про значення здоров’я для людини; навчати учнів спостерігати за показниками свого здоров’я і розвитку, вимірювати пульс; виховувати пізнавальний інтерес.

2
Чинники, що впливають на здоров’я.
Ознайомити учнів з основними природними  та соціальними чинниками, що впливають на здоров’я; навчати наводити приклади чинників, що впливають на здоров’я, називати екологічні особливості своєї місцевості; розвивати вміння працювати в групі; виховувати бережливе ставлення до природи.

3
Здоровий спосіб життя. Корисні звички.
Практична робота №2: «Складання правил здорового способу життя» *.
Розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, про те, що позитивно, а що негативно впливає на здоров’я; навчати учнів пояснювати, що таке спосіб життя, розпізнавати корисні та шкідливі звички; сприяти виконанню учнями правил здорового способу життя з метою набуття навичок здорового способу життя; виховувати відповідальність.

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я
4
Природні ритми і здоров’я. Працездатність людини. Освітлення на робочому місці, його значення для формування постави і зору.
Ознайомити учнів із чинниками, що впливають на працездатність людини; пояснити необхідність належного освітлення на робочому місці; навчати підтримувати належний стан робочого місця, виконувати вправи для підвищення працездатності.

5
Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом.
Розширити уявлення учнів про види активного відпочинку, можливі небезпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді; вчити учнів використовувати засоби захисту під час занять спортом, обирати безпечні місця для активного відпочинку; виховувати обережність, відповідальність.

6
Корисні і шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом.
Прак­тична робота №3:. «Моделювання поведінки під час епідемії грипу» *.
Сформувати в учнів поняття про корисні і шкідливі мікроорганізми; розповісти про основні чинники зниження і посилення захисних сил організму; формувати уявлення дітей про інфекції, що передаються контактним і повітряно-капельним шляхом; вчити дотримуватися правил поведінки під час епідемії ГРВІ та грипу; виховувати бажання турбуватися про своє здоров’я.

7
Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взут­тям.
Навчати учнів пояснювати, чому важливо мати охайний вигляд, дотримуватися правил гігієни; вчити доглядати за одягом і взуттям, обирати їх відповідно до погоди; виховувати дисциплінованість, прагнення зберегти своє здоров’я.

8
Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування. Переваги натуральних продук­тів. Негативний вплив смажених страв.
Поглибити знання учнів про вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я; довести перевагу натуральних продуктів; розповісти про негативний вплив смажених страв;виховувати навички культури і гігієни правильного харчування, бережливого ставлення до свого здоров’я; формувати мотиваційну установку на споживання  корисної для здоров’я їжі.

9
Проблеми харчування. Практична робота№4: «Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням»*.
Ознайомити учнів із проблемами, які можуть виникнути під час харчування; навчати школярів визначати термін придатності харчових продуктів за маркуванням; пояснити небезпеку придбання продуктів харчування на стихійних ринках; розвивати мислення, мовлення; виховувати самостійність, обережність.

10
Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях.
Ознайомити учнів із причинами харчових отруєнь; пояснити небезпеку самолікування харчових отруєнь; вчити негайно звертатися по допомогу у разі виявлення ознак харчового отруєння; навчити надавати першу допомогу при харчових отруєннях.

Розділ ІІІ. Соціальна складова здоров’я
11
Взаємодія з іншими людьми. Дружний клас.
Практична робота №5: «Обговорення літературних джерел: української народної казки «Ріпка» і байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»*.
Навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми; сприяти згуртованості і дружби у класі; обговорити казки, прислів’я, у яких ідеться про дружбу, взаємодопомогу, товариство.

12
Родинні стосунки. Взаємодопомога членів родини.
Розширити уявлення учнів про сім'ю як чинник здоров'я, про те, що сім'ї бувають різними (коли діти живуть з обома батьками, з одним із батьків, з іншими родичами,  у прийомній родині), що члени родини дбають одне про одного у різний спосіб; навчати звертатися по допомогу до батьків та інших членів родини;спонукати дітей допомагати батькам та іншим членам родини, виявляти розумну ініціативу; виховувати дбайливе ставлення до здоров’я всіх членів родини, повагу до старших членів родини.

13
Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям.
Практична робота №6: «Обговорення літературних джерел про толерантність».
Підвищити рівень обізнаності молодших школярів з питань толерантності та моральності; пояснити, що всі люди різні, що відмінності роблять їх унікальними і цікавими для інших; виховувати толерантне і позитивне ставлення для людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

14
Ефективне спілкування. Уміння слухати.
Практичні роботи №7,8:
«Як зробити приємність іншому»; «Як попросити про послугу чи допомогу» *.
Пояснити учням, чому вміння слухати не менш важливе, ніж уміння говорити; розповісти про переваги  впевненого і толерантного спілкування та недоліки пасивного й агресивного спілкування; вчити розпізнавати вербальні і невербальні ознаки активного слухання; виховувати толерантне ставлення до точки зору інших.

15
Запобігання конфліктам та їх розв’язання.
Практична робота №9: «Моделювання ситуацій мирного розв’язання конфліктів з однолітками».
Ознайомити учнів з правилами, які допомагають запобігти конфліктам і мирно розв’язувати їх; вчити мирно розв’язувати конфлікти з однолітками; розвивати вміння аналізувати типові життєві ситуації; виховувати культуру спілкування.

16
Профілактика вживання тютюну й алкоголю. Практична робота №10: «Моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції».
Поглибити уявлення учнів про негативні наслідки вживання тютюну і алкоголю; вчити впевнено відмовлятися від небезпечної пропозиції; виробляти негативне ставлення до паління, вживання алкогольних напоїв; виховувати самостійність, наполегливість, рішучість.

17
Вплив комп’ютерних ігор на здоров’я дітей. Профілак­тика комп’ютерної залежності.
Поглибити уявлення учнів про негативні наслідки надмірного захоплення комп’ютерними іграми; навчити дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог; виховувати відповідальність.

18
Безпека вдома. Правила користування джерелами водо­постачання.
Обговорити з учнями небезпечні ситуації, які можуть трапитися вдома; навчати дітей розпізнавати ознаки несправності водогону; формувати навички безпечного користування водогоном; виховувати в учнів обережність, пильне ставлення до свого життя, почуття відповідальності за свої дії та вчинки, обережність.

19
Пожежна безпека. Правила користування обігріваль­ними приладами.
Розширити уявлення учнів про причини виникнення пожежі, ознаки несправності обігрівальних приладів; навчати вимикати несправний електроприлад, гасити невелику пожежу; спонукати учнів до виконання правил користування обігрівальними приладами; виховувати відповідальність.

20
Правила користування газовою плитою. Ознаки витоку газу. Порядок дій під час витоку газу.
Практична робота №11: «Ситуаційна гра «Як діяти під час витоку газу» *.
Сформувати в учнів поняття про правила користування газом; ознайомити з ознаками і небезпекою витоку газу; розвивати логічне мислення; виховувати обережність, пильність, самостійність.

21
Підсумковий урок «Безпека у побуті».
Практична робота №12:  «Рольова гра «Ви­кликаємо служби 101, 102, 103, 104».
Обговорити з учнями небезпечні ситуації, що можуть трапитися у побуті; навчати дітей обирати безпечні предмети та місця  для розваг та уникати небезпечних ситуацій під час відсутності дорослих; вчити школярів правил користування побутовою технікою, вогненебезпечними та гострими предметами; формувати навички безпечного поводження в побуті з газовими та електричними приладами; виховувати обережність, турботливе ставлення до свого життя і здоров’я, почуття відповідальності за свої дії та вчинки, пильність.

22
Дорожня безпека. Перехід дороги в умовах обмеженої оглядовості.
Поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вивчити правила переходу дороги з обмеженою оглядовістю; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність.

23
Поведінка біля залізничної колії.
Ознайомити учнів з правилами поведінки біля залізничної колії; навчати наводити приклади наслідків порушення правил пішоходів, читати дорожні знаки; виховувати дисциплінованість, обережність.

24
Безпека у населеному пункті. Правила поведінки дітей надворі.
Практична робота №13: «Ознайомлення із засте­режними знаками «Небезпека ураження електричним струмом», «Легкозаймиста речовина» *.
Обговорити з учнями, які небезпечні місця є у мікрорайоні школи; формувати вміння обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де ніщо не загрожує життю і здоров’ю; допомогти засвоїти загальні правила безпечної поведінки дітей на дворі; вчити відмовлятися позичати свої речі (велосипед, мобільний телефон) малознайомим і незнайомим людям; ознайомити із засте­режними знаками «Небезпека ураження електричним струмом», «Легкозаймиста речовина»; виховувати обережність, обачливість.

25
Безпека велосипедиста. Практична робота №14:  «Моделю­вання ситуацій дорожнього руху (з дорожніми знаками: 1.27,1.28,1.30, 3.8, 4.12, 5.41, 5.43)».
Дати учням уявлення про екіпіровку велосипедиста; навчати читати дорожні знаки; вчити обстежувати велосипед перед їздою, дотримуватися правил безпечної їзди на велосипеді; розвивати акуратність, логічне мислення; виховувати дисциплінованість, самостійність, працьовитість.

26
Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природу.
Поглибити знання учнів про оздоровчий вплив відпочинку на природі; ознайомити з правилами поведінки під час грози в лісі, в степу; навчати обирати речі та одяг для прогулянки на природі, уникати зустрічі з дикими тваринами; виховувати уважне ставлення до правил і розуміння необхідності їх дотримання.

27
Поведінка дитини в автономній ситуації на природі (якщо загубився, заблукав у лісі, горах, степу).
Розповісти учням, як діяти, якщо загубився чи заблукав; розвивати навички правильної поведінки; виховувати впевненість та силу волі.

Розділ ІV. Психічна та духовна  складові здоров’я
28
Характер і здоров’я. Практична робота №15:  «Визначення позитивних і негативних рис характеру казкових героїв».
Сформувати в учнів уявлення про якості особистості; навчати учнів розпізнавати позитивні і негативні риси характеру, визначати риси характеру літературних персонажів; виховувати позитивні риси характеру і бажання позбутися негативних.

29
Самооцінка характеру. Практична робота №16:  «Визначення рис власного характеру».
Навчати учнів визначати риси свого характеру; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати; сприяти пізнанню учнями себе, своїх рис характеру, бажанню самовдосконалюватися.

30
Розвиток пам’яті та уваги. Практична робота №17: «Вправи для тренування зорової та слухової пам’яті і концентра­ції уваги» *.
Дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі здоров’ям та навчанням; розучити вправи для тренування пам’яті та концентрації уваги; виховувати допитливість, ініціативність.

31
Профілактика емоційного перенапруження. Способи релаксації.
Практична робота №18: «Створення колажу: «Що приносить мені радість».
Навчати учнів розпізнавати ознаки втоми і перевтоми, виконувати вправи для релаксації, відпочивати та займатися улюбленими справами.

32
Творчі здібності дитини. Розвиток фантазії та уяви.
Розповісти учням, що таке творчі здібності; вчити творчо мислити, використовувати уяву і фантазію для залучення однолітків до здорового способу життя; виховувати пізнавальний інтерес.

33
Виконання проектів: «Прагнемо бути здоровими!», «Здоровим бути модно!» (створення казки, малюнку, плакату, виступу тощо)*.
Закріпити знання учнів про значення здоров’я для людини; наводити приклади чинників, що впливають на здоров’я, розвивати вміння працювати в групі; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я та оточуючих.

34


 Основи здоров'я

  2 КЛАС

№ з/п
Тема уроку
Мета уроку

Дата

Розділ І. Людина та її здоров’я
1
Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів. Практична робота № 1 «Вимірювання зросту і маси тіла» (за допомогою дорослих).
Ознайомити учнів з поняттями індивідуальний «ріст» і «розвиток», навчити визначати зріст і масу тіла. Розглянути фактори, які впливають на ріст та розвиток індивідуума. Виховувати бажання рости здоровими, життєрадісними та розумними. Практично засвоїти вміння вимірювати зріст і масу тіла.

2
Здоров'я і хвороби. Профілактика захворювань
Розвивати уявлення дітей про хворобу та її ознаки, розширювати знання щодо профілактики інфекційних хвороб, ознайомити їх з правилами догляду за своїм тілом. Дати поняття про інфекційні хвороби та правила поводження з інфекційними хворими.

3
Інфекційні захворювання. Захист від інфекцій
Дати учням уявлення про те, що таке інфекційні хвороби, що таке епідемія, карантин; пояснити , як інфекція може потрапити до організму, чому не можна торкатися предметів із залишками чужої крові; ознайомити з ознаками інфекційних захворювань; пояснити правила поведінки з інфекційними хворими;учити запобігати хворобам, наводити приклади інфекційних захворювань; учити дотримуватися безпечної поведінки під час карантину.

Розділ ІІ. Фізична складова здоров'я
4
Розпорядок дня школяра. Практична робота № 2 «Складання розпорядку робочого дня» (за допомогою дорослих).
Учити учнів розуміти роль розпорядку дня для збереження і зміцнення свого здоровя; навчити використовувати на практиці знання щодо складання режиму дня, учити цінувати час.

5
Порядок і дисципліна.
Ознайомити учнів із правилами, які допомагають підтримувати дисципліну в школі; учити підтримувати порядок на робочому місці; виховувати дисциплінованість і охайність.

6
Навчання і відпочинок. Організація відпочинку в класі та вдома.
Навчити дітей самостійно визначати в себе ознаки втоми, організовувати свою працю і відпочинок, правильно облаштовувати куточок відпочинку в класі та вдома; прищеплювати вміння правильно розподіляти час на роботу і відпочинок.

7
Користь активного відпочинку. Практична робота № 3 «Планування вихідного дня» (за допомогою дорослих).
Пояснити учням користь активного відпочинку; учити розпізнавати активний і пасивний, корисний і шкідливий для здоровя відпочинок. Практично опрацювати планування свого вихідного дня.

8
Ранкові та вечірні гігієнічні процедури. Практична ро­бота № 4 «Як правильно доглядати за порожниною рота» (за допомогою дорослих).
Розповісти учням про ранкові та вечірні гігієнічні процедури; поглибити знання про значення гігієнічних навичок; практичне ознайомлення з навиками догляду за ротовою порожниною; виховувати бажання використовувати набуті гігієнічні навички у повсякденному житті за різних умов.

9
Культура харчування. Правила поведінки за столом.
Ознайомити учнів з основними правилами харчування, з необхідними організму поживними речовинами; учити дотримувати елементарні правила режиму харчування, правила поведінки за столом; формувати поняття про харчування як складову здорового способу життя; пояснити небезпеку недоїдання і переїдання, необхідність ретельно пережовувати їжу.

10
Вітаміни, їх значення для здоров'я. Практична робота № 5 «Вибір корисних для здоров'я продуктів» (за допомогою дорослих).
Пояснити учням необхідність вибору корисних для здоров’я продуктів і шкідливість переїдання; ознайомити з традиційними національними стравами. Практично навчити вибирати корисну для здоров’я їжу; виховувати естетичні смаки.

11
Фізичні вправи і здоров'я.
Продовжити формувати в учнів знання про умови, що сприяють фізичному розвитку дитини; розказати учням про види рухової активності, розвивати прагнення займатися спортом, щоденно виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики та вправ для фізичного та розумового розвантаження; виховувати старанність, наполегливість.

12
Правила і процедури загартовування.  Практична робота № 6 «Гра «Вдягни ляльку» (вибір одягу за погодою)» (за допомогою дорослих).
Поглибити знання учнів про вплив загартування на здоров’я, про процедури загартування; дати дітям поради щодо загартування; виховувати прагнення систематично займатися загартовуванням, аби зміцнити власне здоров’я. Практичне відпрацювання навиків з вибору одягу за погодою.

Розділ ІІІ. Соціальна складова здоров'я
13
Права дитини. Обов'язки дитини вдома і в школі.
Розширювання знання учнів про основні права дитини, визначені Конвенцією про права дитини; учити виконувати свої обов’язки в родині і в школі; виховувати відповідальність, дисциплінованість.

14
Спілкування. Умови взаєморозуміння. Практична робота № 7 «Моделювання ситуацій невербального спілкування».
Ознайомити учнів з основними способами спілкування: мовлення, міміка, жести; поглибити знання учнів про правила поведінки з рідними, товаришами, друзями, знайомими; показати дітям важливість ставлення до інших з повагою, пояснити, що щирість і правдивість полегшують спілкування; спонукати до виконання вивчених правил культурної поведінки; виховувати бажання дотримувати правил етикету.  Опрацювати практично можливі ситуації невербального спілкування.

15
Безпечні та небезпечні ситуації.
Обговорити з учнями небезпечні та безпечні ситуації; навчити дітей навичкам орієнтування в небезпечних ситуаціях і ухвалення раціональних рішень; показати як уміння приймати рішення допомагає уникати небезпеки.

16
Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті).
Розповісти учня про небезпечні речовини в побуті, про можливість отруєння ліками, небезпеку ігор із сірниками, запальничками і засобами побутової хімії, учити правильно поводитися з небезпечними речовинами.

17
Підсумковий урок.


18
Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, аварійні служби). Практична робота № 8 «Створення переліку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях» (за допомогою дорослих).
Розповісти учням про джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, аварійні служби); навчити дітей обирати джерела допомоги відповідно до ситуації. Практичне опрацювання переліку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях.

19
Безпечна поведінка вдома.
Формувати в учнів уміння і навички, що допоможуть уникнути небезпечних ситуацій удома під час відсутності батьків; навчити дітей відмовлятися відчиняти двері свого дому незнайомим людям; спонукати учнів до виконання правил користування найуживанішими побутовими приладами; виховувати обережність, вміння чинити розсудливо.

20
Користування телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном. Практична робота № 9 «Створення пам'ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп'ютером і мобільним телефоном».
Довести до відома учнів інформацію про шкідливий вплив сучасної техніки (телевізор, комп’ютер, мобільний телефон); ознайомити з правилами безпеки користування технікою в цілях збереження здоров’я; дати дітям практичні поради щодо перегляду телепередач та користування комп’ютером; формувати у дітей уявлення про відповідальність за власне здоров’я.

21
Ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації. Практична робота № 10 «Відпрацювання навичок евакуації з приміщення школи згідно з планом евакуації».
Поглибити знання учнів про правила безпечної поведінки в школі; продовжувати формувати навички безпечної поведінки на перервах, у спортивній залі, в їдальні, на сходах; вчити організовано евакуюватися з різних приміщень школи; виховувати відповідальність за свої вчинки. Відпрацювання практичних навичок евакуації з приміщення школи згідно з планом евакуації.

22
Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху
Поглиблювати знання учнів про правила пішохідного руху; вчити дітей правилам переходу проїжджої частини дороги в місті, селі, за межами населеного пункту; вчити уникати небезпеки на дорозі, визначати напрямок руху транспортних засобів; виховувати дисциплінованість пішохода.

23
Дорожня розмітка. Практична робота № 11 «Моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті».
Ознайомити учнів з дорожньою розміткою, з видами перехресть і способами їх переходу; навчати розпізнавати дорожні знаки для пішоходів, оцінювати ризик під час переходу дороги на перехресті; поглиблювати знання про регулювання перехресть світлофору; виховувати уважність, обережність, дисциплінованість. Практично змоделювати  можливі ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

24
Безпека на відпочинку. Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків.
Розповісти учням про правила поведінки під час канікул; ознайомити учнів із впливом сонячних променів на організм людини, з ознаками обмороження, сонячного удару і сонячного опіку, способами запобігання і надання допомоги у разі сонячного удару; навчати виконувати правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі; розповісти, як діяти, якщо під ними провалився лід, як надавати першу допомогу потерпілому на льоду; виховувати обережність, відповідальність. 

25
Безпека у спілкуванні з дикими і бездомними тваринами.
Розповісти учням про небезпеку контактів з дикими та бездомними тваринами; ознайомити із правилами поводження у разі зустрічі з бродячими і дикими тваринами; виховувати обачливість, необхідність мити руки після контактів з тваринами.

26
Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах. Практична робота № 12 «Моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах».
Дати учням поняття про першу медичну допомогу при незначних травмах; вчити надавати самодопомогу та допомогу при порізах, подряпинах, забиттях; виховувати самостійність, дисциплінованість, бажання допомагати одне одному. Практичне відпрацювання дій надання першої допомоги при нескладних травмах.

Розділ ІV. Психічна і духовна складові здоров'я
27
Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров'я. Практична робота № 13 «Презентація «Моє захоплення».
Пояснити учням вплив смаків і захоплень на здоровя людини; вчити обирати заняття і захоплення, що позитивно впливають на  здоровя; розвивати вміння співвідносити свої наміри і здібності; виховувати потребу в творчій самореалізації на основі захоплень та інтересів;  навчити практично визначати й розповідати про інтереси членів своєї родини; виховувати потребу в творчій самореалізації на основі захоплень й інтересів.

28
Вибір друзів.
З’ясувати зміст поняття «справжній друг»; вчити дітей називати ознаки справжнього друга; розширювати уявлення дітей про дружні взаємини; розвивати вміння вибирати друзів, товаришувати й спілкуватися; формувати навички культури спілкування, комунікативні вміння; вчити дітей цінувати дружбу та заохочувати бути справжнім другом. 

29
Друзі за інтересами. Практична робота № 14 «Створення плакату «Захоплення нашого класу».
Ознайомити учнів із значенням інтересів і схильностей людини в житті; вчити порівнювати власні захоплення з інтересами однолітків; виховувати потребу в творчій самореалізації на основі захоплень й інтересів. Створення плакату «Захоплення нашого класу».

30
Людяність і співчуття. Як надати підтримку і допомогу.
Розширювати уявлення дітей про добрі та погані вчинки; довести учням необхідність гуманного ставлення до хворих і людей з особливими потребами; вчити висловлювати співчуття, надавати допомогу людям, які цього потребують; виховувати співчутливість, людяність, повагу до тих, хто обділений долею, доброту.

31
Прийняття рішень. Вплив реклами на рішення людини.
Розповісти учням про різні варіанти розв’язання проблемних ситуацій і їх наслідків; обговорити небезпечні для здоров’я ситуації; удосконалювати вміння і навички безпечної поведінки; розвивати вміння проявляти силу волі; виховувати свідоме ставлення дітей до свого здоров’я і здоров’я оточуючих.

32
Вплив алкоголю на здоров'я.
Розповісти учням про негативний вплив алкоголю на здоров’я людини; удосконалювати вміння і навички безпечної поведінки; розвивати вміння проявляти силу волі; виховувати свідоме ставлення дітей до свого здоров’я і здоров’я оточуючих.

 33
Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок.
Формувати поняття про здоровий спосіб життя, культуру здоров’я, про те, «що таке добре і що таке погано».

34
Узагальнюючий урок.
Підвести підсумки навчального року, пригадати і повторити правила поведінки небезпечні для здоров’я і життя дітей; довести основну думку курсу: «Здоров’я – це великий дар, це основа щастя людини; здоров’я кожного з нас має вирішальне значення для розвитку всього суспільства, тому бути здоровим престижно і прекрасно»;  продовжувати виховувати охайність, доброзичливість, порядність, любов до природи, бережливе ставлення до неї. Налаштувати дітей на корисний відпочинок під час канікул.Основи здоров'я
 1 клас
№ з/п
Тема уроку
Мета уроку

Дата

Розділ І. Людина та її здоров’я
1
Що вивчає предмет «Основи здоров'я». Безпека першокласника. Практична робота № 1 «Школа мій другий дім».
Ознайомити учнів із змістом курсу «Основи здоров’я», його значенням у збереженні, формуванні та зміцненні здоров’я, підручником з «Основ здоров’я». 
Формувати уявлення учнів про здоров’я та його ознаки;  значення для людини. Практичне ознайомлення з територією та приміщенням школи.

2
Здоров'я та його ознаки. Порушення здоров'я (травми, захворювання) та їх профілактика.
Ознайомити учнів з ознаками здоровя і хвороби, пояснити небезпеку вживання ліків без дорослих.

3
Ріст і розвиток людини. Практична робота № 2 «Вимірювання зросту і маси тіла» (за допомогою дорослих). Практична робота № 3 «Фізкультхвилинки для зменшення втоми та підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук,тулуба) (за допомогою дорослих).
Сформувати в учнів уявлення про те, як росте і розвивається людина, навчити вимірювати зріст і масу тіла, виховати бажання піклуватися про своє здоров’я. Практичне опрацювання техніки вимірювання зросту та маси тіла. Практичне ознайомлення з фізичними вправами для розслаблення очей і м’язів рук,тулуба.

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я.

4
Щоденне піклування про своє здоров'я. Розпорядок дня. Практична робота № 4 «Складання розпорядку дня» (з допомогою дорослих).
Ознайомити учнів із значенням розпорядку дня, вказати, що важливою умовою збереження здоров’я є правильно організована праця і відпочинок. Актуалізувати знання дітей про послідовність їхньої діяльності протягом дня. Відпрацювання практичних навиків складання розпорядку дня.

5
Постава. Як правильно сидіти за партою.
Формувати поняття про поставу та робоче місце школяра.  Ознайомити з вправами для формування правильної постави та настанови щодо їх виконання. Розвивати бажання правильно обладнувати робочі місця у школі та вдома.

6
Робоче місце першокласника. Практична робота № 5 «Як складати портфель».
Формувати поняття про робоче місце школяра. Розвивати бажання правильно обладнувати робочі місця у школі та вдома. Відпрацювання практичних навиків складання портфелю.

7
Правила особистої гігієни. Догляд за руками. Практична робота № 6 «Як правильно мити руки».
Формувати в учнів уявлення про чистоту та охайність, правила особистої гігієни. Навчити правилам догляду за порожниною рота, руками та волоссям. Розвивати бажання дотримуватися чистоти та охайності. Відпрацювання практичних навиків  правилам миття рук.

8
Харчування і здоров'я.
Ознайомити учнів із значенням правильного харчування для здоров’я дитини, розширити їхню уяву про різноманітність харчових продуктів. Формувати навички правильного поводження за столом.

9
Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту та розвитку.
Вчити учнів розпізнавати корисні і шкідливі продукти та напої; пояснити чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти, молочні продукти щодня; викликати інтерес до продуктів, що містять вітаміни та прагнення до збереження власного здоров’я.

10
Фізичні вправи та загартовування. Практична робота № 7 «Вправи для формування правильної постави та стопи».
Ознайомити учнів з впливом загартування на організм, про заходи і засоби загартування. Розкрити сутність поняття «загартування». Розвивати бажання учнів правильно загартовуватися у будь-яку пору року. Практичне ознайомлення з вправами для формування правильної постави та стопи.

11
Активний і пасивний відпочинок.
Навчити дітей розрізняти активний і пасивний відпочинок, пояснити необхідність чергувати працю і відпочинок та вчасно лягати спати.

Розділ ІІІ. Соціальна складова здоров'я
12
Піклування про здоров'я в сім'ї.
Дати поняття про життя як найвищу цінність і здоров’я як найважливішу умову щасливого життя; сформувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя. 

13
Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати. Практична робота № 8 «Розігрування діалогів знайомства».
Допомогти порадами учням  вибирати друзів, товаришувати з ними у класі і сім’ї, підтримувати доброзичливі стосунки; розкрити значення дружби в житті людини. Практичне моделювання знайомства й розігрування діалогів.

14
Безпечні місця для ігор і розваг.
Практична робота № 9 «Спільні ігри для хлопчиків і дівчаток».
Навчити дітей обирати безпечні місця для ігор та розваг, відмовлятися від безпечних пропозицій. Практичне ознайомлення із спільними іграми  для хлопчиків і дівчаток.

15
Поведінка в небезпечних ситуаціях.
Ознайомити учнів з обставинами, що призводять до виникнення небезпечних ситуацій; пояснити, що будь-яка діяльність (праця, навчання, гра тощо) є потенцій­но небезпечною; вчити наводити приклади  небезпечних ситуацій у побуті (пожежа, несправність електроприладів, витік газу, порушення водопостачання); продовжити формувати вміння і навички, що допоможуть уникнути небезпечних ситуацій удома; за відсутності батьків; спонукати учнів до виконання правил поведінки вдома; виховувати обережність, вміння чинити розсудливо.

16
Телефони аварійних служб. Практична робота № 10 «Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб» (з допомогою дорослих).
Ознайомити учнів з правилами поведінки в екстремальних ситуаціях (пожежа, витік газу, порушення водопостачання); вчити називати свою адресу, номери телефонів батьків, аварійних служб, звертатися по допомогу до аварійних служб; спонукати учнів до виконання правил поведінки в небезпечних ситуаціях (пожежа, витік газу, порушення водопостачання). Практичне відпрацювання навичків повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб.

17
Підсумковий урок.
Закріпити і перевірити знання учнів з вивчених тем курсу «Основи здоров’я», виховувати охайність, доброзичливість, порядність, любов до природи, бережливе ставлення до неї, спонукати учнів до виконання правил безпечної поведінки та закріпити знання про екстрені служби.

18
Поведінка дитини в автономній ситуації у населеному пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу). Практична робота № 11 «Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився, відстав від класу» (з допомогою дорослих).
Навчити дітей, як діяти у випадку, коли загубився, і до кого можна звернутися за допомогою. Практичне відпрацювання дій у випадку якщо заблукав, загубився, відстав від класу.

19
Дитина вдома. Побутові небезпеки.
Навчити учнів вибирати місця і предмети для безпечної гри і відпочинку з урахуванням специфіки перебування дитини вдома у місті та в селі, уникати небезпечних ситуацій під час відсутності дорослих. Обговорити правила поведінки вдома.

20
Місця підвищеної небезпеки у школі. Практична робота № 12 «Визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір'ї».
Навчити учнів правилам безпечної поведінки у місцях підвищеної небезпеки у школі, на шкільному подвір’ї, як запобігати травматизму під час навчальної праці та рухливих ігор. Опрацювати практичні дії безпечного руху сходами, коридорами, виходу із школи. Практичне визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір'ї.

21
Мікрорайон школи.
Ознайомити учнів з правилами безпечної поведінки в мікрорайоні школи, розвивати вміння орієнтуватися в шкільному мікрорайоні, виховувати культуру поведінки дітей на вулиці.

22
Вибір безпечного маршруту від школи додому.
Навчити учнів обирати безпечний маршрут дорогою до школи, пояснити небезпеку контакту з незнайомими людьми.

23
Складові дороги. Безпечний перехід проїзної частини дороги.
Ознайомити учнів з основними складовими дороги, безпечними місцями переходу вулиці, з їх облаштуванням, з дорожніми знаками для пішоходів.  Дати поняття про основні відомості організації дорожнього руху.

24
Правила користування громадським транспортом.
Актуалізувати знання дітей про транспорт, який перевозить пасажирів в місті, в селі. Засвоїти правила користування громадським транспортом.

Розділ ІV. Психічна і духовна складові здоров'я
25
Унікальність людини.
Допомогти дітям усвідомити неповторність кожної людини, пояснити необхідність ставитися до людей з повагою.

26
Повага до себе та інших людей.
Вказати на значення поваги до себе та інших людей, розвивати почуття власної гідності й неповторності, вчити поважати всіх людей.

27
Народні традиції, родинні свята і здоров'я. Практична робота № 13 «Створення пам'ятки: «Як влаштувати веселе свято» (з допомогою дорослих).
Дати учням елементарні уявлення про духовне здоров’я; вказати на значення різних виявів краси поведінки людей. Практичне створення памятки по влаштуванню веселого свята.

28
Емоції та настрій людини. Практична робота № 14 « Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій» (з допомогою дорослих).
Вказати на значення позитивного настрою, усмішки для збереження здоров’я; навчити учнів створювати умови гарного і веселого настрою. Практичні навики розпізнання емоцій.

29
Як покращити настрій. Практична робота № 15 «Ігри, що сприяють гарному настрою».
Пояснити,як настрій впливає на здоровя, і навчити учнів покращувати свій настрій. Практично ознайомитися з іграми, що сприяють гарному настрою.

30
Рішення і наслідки.
Пояснити учням, що люди щодня приймають багато рішень, усі рішення мають наслідки, формувати відповідальність при прийнятті рішень.

31
Уміння приймати рішення.
Пояснити учням необхідність приймати зважені рішення, навчити приймати рішення за допомогою «Правила світлофора».

32
Рішення для здоров'я. Практична робота № 16 «Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших» (з допомогою дорослих).
Практично навчитися розпізнавати людей, дбайливих і байдужих до свого здоровя; виховувати прагнення дбати про власне здоровя на прикладах героїв творів для дітей.

33
Підсумковий
Закріпити і підсумувати знання дітей з вивчених тем курсу «Основи здоровя»; формувати бажання вести здоровий спосіб життя, зміцнити своє здоровя влітку.

34
Підготовка до Дня здоров'я. 
 Календарне планування 
українська мова 
4 клас за новою програмою
119 годин
І семестр – 64 год (4 години на тиждень)
ІІ семестр – 55 год (3 години на тиждень)

з/п
Тема уроку
Дата
Примітка
Мова і мовлення (3 год)
1
Мова — безсмертний скарб народу


2
Збагачення мови новими словами


3
Культура мовлення і спілкування


Текст (10 год)
4
Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок


5
Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті


6
Засоби зв'язку речень у тексті


7
Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті


8
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання ділових текстів (записка)


9
Особливості змісту та побудови тексту-міркування


10
Особливості текстів-описів. Мета цих текстів


11
Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів


12
Замітка до газети.


13
Контрольна  робота: диктант


Речення (8 год)
14
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


15
Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Контрольна робота: складання діалогу


16
Урок розвитку зв'язного мовлення. Детальний переказ тексту «Як краса врятувала берізки»


17
Основа речення.


18
Зв'язок слів у реченні


19
Однорідні члени речення


20
Поєднання однорідних членів речення за допо­могою сполучників


21
Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення». «Текст». «Речення»


Слово. Значення слова. Частини мова (4 год)
22
Аналіз  контрольної роботи.   Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


23
Слово.   Значення слова. Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова


24
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст – розповідь на основі спостережень за природою «Золота осінь»


25
Поділ на групи слів, що належать до різних ча­стин мови. Службові слова                                       


Іменник (18 год)
26
Повторення вивченого про іменник як частину мови                                                                       


27
Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників


28
Рід і число іменників


29
Відмінювання іменників. Початкова форма іменника


30
Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями


31
Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини


32
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання і записування зв’язних між собою речень, які описують зміст малюнка


33
Чергування голосних у коренях іменників жіно­чого та чоловічого роду в однині


34
Правопис закінчень іменників жіночого роду на – а (-я) в родовому відмінку     


35
Правопис закінчень іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини


36
Правопис закінчень іменників жіночого і чолові­чого роду в орудному відмінку однини


37
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на - р в орудному відмінку однини


38
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини


39
Правопис закінчень іменників у множині


40
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст-розповідь «Калина – символ України»


41
Правопис закін­чень іменників у множині Контрольна  робота: аудіювання.____________
__________________________________________42
Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках


43
Контрольна робота з мовної теми «Іменник»


Прикметник (21 год)
44
Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


45
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників


46
Спостереження   за   вживанням   прикметни­ків у текстах різних стилів: науковому і худож­ньому


47
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні


48
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст-опис за фотоілюстрацією. Науковий опис голуба


49
Вправи на визначення роду і числа прикметників займенниками


50
Спостереження за зв'язком прикметників з імен­никами в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами


51
Контрольна  робота: диктант


52
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


53
Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині. Вправи на визначення відмінка прикметника в реченні


54
Побудова сполучень слів і речень з прикметни­ками в різних відмінкових формах, введення їх у текст


55
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк


56
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання текстів письмових привітань


57
Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників


58
Контрольна робота: письмовий переказ


59
Аналіз контрольної роботи. Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів


60
Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду


61
Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині


62
Контрольна  робота:  списування


63
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


64
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст-міркування «Чому важливо бути доброю людиною»ІІ СЕМЕСТР
Числівник (6 год)
65
Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числів­ників, уживання їх у мовленні


66
Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників


67
Питання до кількісних і порядкових числів­ників


68
Контрольна  робота: диктант


69
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


70
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання текстів письмових


Займенник (8 год)
71
Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті


72
Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах


73
Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини


74
Відмінювання особових займенників


75
Вживання займенників з прийменниками. Побудова сполучень слів і речень із займенни­ками в різних формах.»


76
Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом


77
Вправи на використання займенників для зв'язку речень у текстах. Удо­сконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів   


78
Контрольна робота з мовної теми «Числівник»,  «Зай­менник»


Дієслово (20 год)
79
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


80
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багато­значні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях


81
Особливості речень з однорідними присудками


82
Урок розвитку зв'язного мовлення Докладний переказ тексту «Якого кольору слова?»                         


83
Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру


84
Неозначена форма дієслова (початкова форма)   


85
Змінювання дієслів за часами


86
Змінювання дієслів за числами. Контрольна робота: усний твір  


87
Дієслова теперішнього часу         


88
Урок розвитку зв'язного мовлення. Науковий опис річки Дніпро.


89
Дієслова майбутнього часу


90
Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи


91
Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи


92
Контрольна робота: письмовий твір


93
Аналіз контрольної роботи. Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи


94
Урок розвитку зв'язного мовлення.Вибірковий переказ  тексту


95
Дієслова на -ся (-сь).


96
Дієслова минулого часу


97
Контрольна робота з мовної теми «Дієслово»


98
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


Прислівник (12 год)
99
Поняття про прислів­ник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв'язок з дієсловами)     


100
Урок розвитку зв'язного мовлення. Редагування тексту


101
Роль прислівників - синонімів у мовленні


102
Роль прислівників - антонімів у мовленні


103
Контрольна  робота:  списування


104
Аналіз перевірної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


105
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками


106
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст-розповідь за фотослайдами


107
Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками


108
Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Правопис найуживаніших прислівників


109
Контрольна  робота: диктант  


110
Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу


Повторення вивченого в 1-4 класах (9 год)
111
Що ми знаємо про текст, речення, слово


112
Урок розвитку зв'язного мовлення. Текст – міркування «Чому мені потрібне ім’я?»


113
Що ми знаємо про іменник, прикметник


114
Перевірна робота: аудіювання ____________________                                


115
Що ми знаємо про займенник та числівник


116
Що ми знаємо про дієслово та прислівник


117
Повторення й узагальнення вивченого за рік


118
Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь із обґрунтуванням власної думки  «Мій улюблений телевізійний проект»


119
Повторення й узагальнення вивченого за рік


Немає коментарів:

Дописати коментар